Csongrád Megye Önkormányzatának
3/2003. (IV.30.) számú rendelete
a 2002. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról

 

Csongrád Megye Közgyűlés az 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés, valamint az 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában biztosított jogkörében a 2002. évi költségvetési zárszámadásról, valamint a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról a következő rendeletet alkotja.

 

1. §

 

(1) Csongrád Megye Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló többszörösen módosított 16/2001. (XII.30.) m.ör. számú rendelet végrehajtását

15.952.134 eFt bevételi és

15.199.973 eFt kiadási

főösszeggel elfogadja.

 

(2) Csongrád Megye Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2002-ben teljesített kiadásait kiemelt jogcímenként az 1. számú melléklet, bevételeit kiemelt jogcímenként a 2. számú melléklet szerint elfogadja.

 

(3) Csongrád Megye Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat összevont mérlegét, a több éves kihatással járó döntések, és a közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények mérlegét, az általános és céltartalék felhasználását, az önkormányzat vagyon kimutatását a 3-7. számú mellékletekben foglaltak szerint tájékoztatásul tudomásul veszi, míg az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, pénzmaradványát, eredmény-kimutatását és pénzforgalmi jelentését, kötött normatíva elszámolását, valamint a cél és címzett támogatásának alakulását a 8-13. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

 

2. §

 

(1) Csongrád Megye Közgyűlése megállapítja, hogy a Csongrád Megyei Önkormányzat 2002. évi állami támogatás hozzájárulásának teljesített főösszege 5.240.805 eFt.

Ebből:

- feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás                           3.612.155 eFt

- címzett támogatás                                                                1.142.804 eFt

- egyéb állami támogatás                                                            485.846 eFt

 

(2) Csongrád Megye Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat feladatmutatóhoz kötött normatív költségvetési hozzájárulás elszámolását – az intézmények jelentése alapján – a 14. számú melléklet szerint elfogadja, egyúttal tudomásul veszi, hogy az önkormányzatot 97.522 eFt visszafizetési kötelezettség terheli az állami költségvetés felé.

 

3. §

 

Csongrád Megye Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat 2002. évi pénzmaradványát a 15. számú melléklet szerint az önkormányzat hivatalánál 584.321 eFt, míg az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél 379.031 eFt összegben hagyja jóvá.

 

4. §

 

E rendelet 2003. április 30. napján lép hatályba.

 

 

 

                 Dr. Frank József                                                 Dr. Huber Bertalan

                a közgyűlés elnöke                                                   megyei főjegyző

 

1. számú melléklet a 3/2003.(IV.30.) m.ör. rendelethez

2. számú melléklet a 3/2003.(IV.30.) m.ör. rendelethez

3. számú melléklet a 3/2003.(IV.30.) m.ör. rendelethez

4. számú melléklet a 3/2003.(IV.30.) m.ör. rendelethez

4/a. számú melléklet a 3/2003.(IV.30.) m.ör. rendelethez

5. számú melléklet a 3/2003.(IV.30.) m.ör. rendelethez

6. számú melléklet a 3/2003.(IV.30.) m.ör. rendelethez

6/a. számú melléklet a 3/2003.(IV.30.) m.ör. rendelethez

7. számú melléklet a 3/2003.(IV.30.) m.ör. rendelethez

8. számú melléklet a 3/2003.(IV.30.) m.ör. rendelethez

9. számú melléklet a 3/2003.(IV.30.) m.ör. rendelethez

10. számú melléklet a 3/2003.(IV.30.) m.ör. rendelethez

11. számú melléklet a 3/2003.(IV.30.) m.ör. rendelethez

12. számú melléklet a 3/2003.(IV.30.) m.ör. rendelethez

13. számú melléklet a 3/2003.(IV.30.) m.ör. rendelethez

14. számú melléklet a 3/2003.(IV.30.) m.ör. rendelethez

15. számú melléklet a 3/2003.(IV.30.) m.ör. rendelethez