Csongrád Megye Önkormányzatának
5/2007. (IV.30.) rendelete
a Csongrád Megyei Önkormányzat
2006. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában biztosított jogkörében a 2006. évi költségvetési zárszámadásról, valamint a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról a következő rendeletet alkotja.

 

1.§ (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló többszörösen módosított 3/2006. (II.27.) m.ör. rendelet végrehajtását

                                                    19.220.937 eFt bevételi és

                                                    18.896.222 eFt kiadási

főösszeggel, a bevételi főösszegen belül 248.637 eFt fejlesztési célú hitelfelvétellel elfogadja.

(2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2006. évben teljesített bevételeit kiemelt jogcímenként az 1. számú melléklet, kiadásait kiemelt jogcímenként a 2. számú melléklet szerint elfogadja.

(3) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat összevont mérlegét; a több éves kihatással járó döntések és a közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények mérlegét; az önkormányzat vagyonkimutatását a 3-7. számú mellékletekben foglaltak szerint tudomásul veszi. Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát, eredmény-kimutatását, valamint központosított előirányzatok, a cél- és címzett támogatásának alakulását a 8-12. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

 

2.§ (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Csongrád Megyei Önkormányzat 2006. évi normatív állami hozzájárulásának és az átengedett SZJA bevételének teljesített főösszege 6.571.237 eFt, az igénybe vehető főösszeg 6.566.953 eFt.

(2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat feladatmutatóhoz kötött normatív költségvetési hozzájárulásának, valamint az átengedett SZJA bevételének elszámolását – az intézmények jelentése alapján – a 13. számú melléklet szerint elfogadja. A 38.124 eFt összegű államháztartási tartalék visszatartását tudomásul veszi, és elrendeli az önkormányzatot terhelő 4.284 eFt visszafizetési kötelezettség teljesítését az állami költségvetés felé.

 

3.§ (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzmaradványát a 14. számú melléklet szerint az önkormányzat hivatalánál -259.932 eFt, míg az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél 944.579 eFt összegben jóváhagyja.

(2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi előirányzat-maradványának terhére javasolt előirányzat-módosításokat a 15. sz. melléklet szerinti értékben elfogadja.

(3) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek célfeladatainak teljesítéséről készített tájékoztatót a 16 sz. melléklet szerint elfogadja.

 

4.§ E rendelet 2007. április 30. napján lép hatályba.

 

 

Magyar Anna

Dr. Bobvos Pálné

megyei közgyűlés elnöke

mb.megyei főjegyző

 

1. számú melléklet az 5/2007. (IV.30.) rendelethez

2. számú melléklet az 5/2007. (IV.30.) rendelethez

3. számú melléklet az 5/2007. (IV.30.) rendelethez

4. számú melléklet az 5/2007. (IV.30.) rendelethez

5. számú melléklet az 5/2007. (IV.30.) rendelethez

6. számú melléklet az 5/2007. (IV.30.) rendelethez

6/a. számú melléklet az 5/2007. (IV.30.) rendelethez

6/b. számú melléklet az 5/2007. (IV.30.) rendelethez

7. számú melléklet az 5/2007. (IV.30.) rendelethez

8. számú melléklet az 5/2007. (IV.30.) rendelethez

9. számú melléklet az 5/2007. (IV.30.) rendelethez

10. számú melléklet az 5/2007. (IV.30.) rendelethez

11. számú melléklet az 5/2007. (IV.30.) rendelethez

12. számú melléklet az 5/2007. (IV.30.) rendelethez

13. számú melléklet az 5/2007. (IV.30.) rendelethez

14. számú melléklet az 5/2007. (IV.30.) rendelethez

15. számú melléklet az 5/2007. (IV.30.) rendelethez

16. számú melléklet az 5/2007. (IV.30.) rendelethez

17. számú melléklet az 5/2007. (IV.30.) rendelethez

18. számú melléklet az 5/2007. (IV.30.) rendelethez