Csongrád Megye Önkormányzatának
6/2006. (IV.28.) rendelete
a Csongrád Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában biztosított jogkörében a 2005. évi költségvetési zárszámadásról, valamint a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról a következő rendeletet alkotja.

 

1. § (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló többszörösen módosított 2/2005. (III.5.) m.ör. rendelet végrehajtását

 

                                                    19.121.068 eFt bevételi és

                                                    18.292.177 eFt kiadási

 

főösszeggel elfogadja.

(2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2005. évben teljesített bevételeit kiemelt jogcímenként az 1. számú melléklet, kiadásait kiemelt jogcímenként a 2. számú melléklet szerint elfogadja.

(3) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat összevont mérlegét; a több éves kihatással járó döntések és a közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények mérlegét; az általános és céltartalék felhasználását; az önkormányzat vagyonkimutatását a 3-7. számú mellékletekben foglaltak szerint tudomásul veszi. Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát, eredmény-kimutatását, valamint központosított előirányzatok, a cél- és címzett támogatásának alakulását a 8-12. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

 

2. § (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Csongrád Megyei Önkormányzat 2005. évi normatív állami hozzájárulásának és az átengedett SZJA bevételének teljesített főösszege 5.614.981,6 eFt, az igénybe vehető főösszeg 5.579.594,6 eFt.

(2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat feladatmutatóhoz kötött normatív költségvetési hozzájárulásának, valamint az  átengedett SZJA bevételének elszámolását – az intézmények jelentése alapján – a 13. számú melléklet szerint elfogadja. A 86.246,2 eFt összegű államháztartási tartalék  visszatartását tudomásul veszi, és elrendeli az önkormányzatot terhelő 48.481,3 eFt visszafizetési kötelezettség teljesítését az állami költségvetés felé.

 

3. § (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványát a 14. számú melléklet szerint az önkormányzat hivatalánál -83.035 eFt, míg az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél 1.013.107 eFt összegben jóváhagyja.

(2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala 2005. évi előirányzat-maradványának terhére javasolt előirányzat-módosításokat a 15. sz. melléklet szerinti értékben elfogadja, és ennek megfelelően elrendeli a 2006. évi költségvetésről szóló 3/2006. (II. 27.) m.ör. rendelet módosítását.

(3) A Csongrád Megyei Közgyűlés a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek céltámogatásainak felhasználásáról készített tájékoztatót a 16. sz. melléklet szerint elfogadja.

 

4. § E rendelet 2006. április 28. napján lép hatályba.

 

 

Dr. Frank József

Dr. Siket Judit

megyei közgyűlés elnöke

megyei főjegyző

 

1. számú melléklet a 6/2006. (IV.28.) rendelethez

2. számú melléklet a 6/2006. (IV.28.) rendelethez

3. számú melléklet a 6/2006. (IV.28.) rendelethez

4. számú melléklet a 6/2006. (IV.28.) rendelethez

4/a. számú melléklet a 6/2006. (IV.28.) rendelethez

5. számú melléklet a 6/2006. (IV.28.) rendelethez

6. számú melléklet a 6/2006. (IV.28.) rendelethez

6/a. számú melléklet a 6/2006. (IV.28.) rendelethez

6/b. számú melléklet a 6/2006. (IV.28.) rendelethez

7. számú melléklet a 6/2006. (IV.28.) rendelethez

8. számú melléklet a 6/2006. (IV.28.) rendelethez

9. számú melléklet a 6/2006. (IV.28.) rendelethez

10. számú melléklet a 6/2006. (IV.28.) rendelethez

11. számú melléklet a 6/2006. (IV.28.) rendelethez

12. számú melléklet a 6/2006. (IV.28.) rendelethez

13. számú melléklet a 6/2006. (IV.28.) rendelethez

14. számú melléklet a 6/2006. (IV.28.) rendelethez

15. számú melléklet a 6/2006. (IV.28.) rendelethez

16. számú melléklet a 6/2006. (IV.28.) rendelethez