Csongrád Megye Önkormányzatának
6/2005. (IV.30.) rendelete
a Csongrád Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés, valamint az 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában biztosított jogkörében a 2004. évi költségvetési zárszámadásról, valamint a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról a következő rendeletet alkotja.

 

1.§ (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló többszörösen módosított 2/2004. (III.15.) m.ör. rendelet végrehajtását

20.353.078 eFt

bevételi és

19.436.855 eFt

kiadási

főösszeggel elfogadja.

(2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2004. évben teljesített bevételeit kiemelt jogcímenként az 1. számú melléklet, kiadásait kiemelt jogcímenként a 2. számú melléklet szerint elfogadja.

(3) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat összevont mérlegét; a több éves kihatással járó döntések és a közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények mérlegét; az általános és céltartalék felhasználását; az önkormányzat vagyonkimutatását a 3-7. számú mellékletekben foglaltak szerint tájékoztatásul tudomásul veszi. Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, pénzmaradványát, eredmény-kimutatását és pénzforgalmi jelentését, a kötött felhasználású normatíva elszámolását, valamint a cél- és címzett támogatásának alakulását a 8-13. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

 

2.§ (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Csongrád Megyei Önkormányzat 2004. évi állami támogatás hozzájárulásának teljesített főösszege 5.550.164 eFt.

Ebből:

- feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás

5.414.905 eFt

- címzett támogatás

52.513 eFt

- egyéb állami támogatás

82.746 eFt

 

(2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat feladatmutatóhoz kötött normatív költségvetési hozzájárulás elszámolását – az intézmények jelentése alapján – a 14. számú melléklet szerint elfogadja, egyúttal tudomásul veszi, hogy az önkormányzatot 95.014 eFt visszafizetési kötelezettség terheli az állami költségvetés felé.

 

3.§ A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzmaradványát a 15. számú melléklet szerint az önkormányzat hivatalánál 81.868 eFt, míg az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél 762.240 eFt összegben hagyja jóvá.

 

4.§ E rendelet 2005. április 30. napján lép hatályba.

 

 

Dr. Frank József

Dr. Siket Judit

megyei közgyűlés elnöke

megyei főjegyző

 

1. számú melléklet a 6/2005. (IV.30.) rendelethez

2. számú melléklet a 6/2005. (IV.30.) rendelethez

3. számú melléklet a 6/2005. (IV.30.) rendelethez

4. számú melléklet a 6/2005. (IV.30.) rendelethez

4/a számú melléklet a 6/2005. (IV.30.) rendelethez

5. számú melléklet a 6/2005. (IV.30.) rendelethez

6. számú melléklet a 6/2005. (IV.30.) rendelethez

6/a számú melléklet a 6/2005. (IV.30.) rendelethez

7. számú melléklet a 6/2005. (IV.30.) rendelethez

8. számú melléklet a 6/2005. (IV.30.) rendelethez

9. számú melléklet a 6/2005. (IV.30.) rendelethez

10. számú melléklet a 6/2005. (IV.30.) rendelethez

11. számú melléklet a 6/2005. (IV.30.) rendelethez

12. számú melléklet a 6/2005. (IV.30.) rendelethez

13. számú melléklet a 6/2005. (IV.30.) rendelethez

14. számú melléklet a 6/2005. (IV.30.) rendelethez

15. számú melléklet a 6/2005. (IV.30.) rendelethez