Csongrád Megye Önkormányzatának
4/2004. (IV.30.) rendelete
a Csongrád Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés, valamint az 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában biztosított jogkörében a 2003. évi költségvetési zárszámadásról, valamint a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról a következő rendeletet alkotja.

 

1. § (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló többszörösen módosított 2/2003. (III.3.) m.ör. rendelet végrehajtását

18.516.014 eFt bevételi és

17.446.411 eFt kiadási

főösszeggel elfogadja.

(2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2003-ban teljesített bevételeit kiemelt jogcímenként az 1. számú melléklet, kiadásait kiemelt jogcímenként a 2. számú melléklet szerint elfogadja.

(3) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat összevont mérlegét, a több éves kihatással járó döntések, és a közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények mérlegét, az általános és céltartalék felhasználását, az önkormányzat vagyon kimutatását a 3-7. számú mellékletekben foglaltak szerint tájékoztatásul tudomásul veszi, míg az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, pénzmaradványát, eredmény-kimutatását és pénzforgalmi jelentését, kötött normatíva elszámolását, valamint a cél és címzett támogatásának alakulását a 8-13. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

 

2. § (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Csongrád Megyei Önkormányzat 2003. évi állami támogatás hozzájárulásának teljesített főösszege 5.823.547 eFt.

Ebből:

- feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás                4.767.267 eFt

- céltámogatás                                                                         66.000 eFt

- címzett támogatás                                                              905.713 eFt

- egyéb állami támogatás                                                       84.567 eFt

(2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat feladatmutatóhoz kötött normatív költségvetési hozzájárulás elszámolását – az intézmények jelentése alapján – a 14. számú melléklet szerint elfogadja, egyúttal tudomásul veszi, hogy az önkormányzatot 38.759 eFt visszafizetési kötelezettség terheli az állami költségvetés felé.

 

3. § (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat 2003. évi pénzmaradványát a 15. számú melléklet szerint az önkormányzat hivatalánál 928.377 eFt, míg az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél 448.023 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) A Dr.Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet Makó intézmény jóváhagyott 29.258 eFt pénzmaradványa teljes egészében, a Mellkasi Betegségek Szakkórháza Deszk intézmény jóváhagyott 126.166 eFt pénzmaradványából 5.323 eFt kizárólag az auditálási eltérés rendezésére használható.

 

4. § E rendelet 2004. április 30. napján lép hatályba.

 

 

Dr. Frank József

Dr. Huber Bertalan

a közgyűlés elnöke

megyei főjegyző

 

1. számú melléklet a 4/2004. (IV.30.)  rendelethez

2. számú melléklet a 4/2004. (IV.30.)  rendelethez

3. számú melléklet a 4/2004. (IV.30.)  rendelethez

4. számú melléklet a 4/2004. (IV.30.)  rendelethez

5. számú melléklet a 4/2004. (IV.30.)  rendelethez

6. számú melléklet a 4/2004. (IV.30.)  rendelethez

7. számú melléklet a 4/2004. (IV.30.)  rendelethez

8. számú melléklet a 4/2004. (IV.30.)  rendelethez

9. számú melléklet a 4/2004. (IV.30.)  rendelethez

10. számú melléklet a 4/2004. (IV.30.)  rendelethez

11. számú melléklet a 4/2004. (IV.30.)  rendelethez

12. számú melléklet a 4/2004. (IV.30.)  rendelethez

13. számú melléklet a 4/2004. (IV.30.)  rendelethez

14. számú melléklet a 4/2004. (IV.30.)  rendelethez

15. számú melléklet a 4/2004. (IV.30.)  rendelethez