A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat Közgyűlése

    4/2022.(V.20.) önkormányzati rendelete

a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat

 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról

 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés a Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényekben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.13) Korm. rendeletekben foglalt rendelkezések alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

 

1.§     (1) A Közgyűlés a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló többször módosított 1/2021. (II. 15.) rendelet végrehajtását az alábbiak szerint állapítja meg.

 

(2) A Közgyűlés a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását

a)            működési költségvetési bevétele összegét         697.877 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          279.641 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                   418.236 e Ft-ban,

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét    332.810 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét      117.604 e Ft-ban,

f)            felhalmozási egyenlegét                                     215.206 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         350.856 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                          175.756 e Ft-ban,

i)             finanszírozási egyenleg                                      175.100 e Ft-ban,

j)             tárgyévi bevételek összegét                            1.381.543 e Ft-ban,

k)            tárgyévi kiadások összegét                                573.001 e Ft-ban,

l)             összes maradványát                                           808.542 e Ft-ban,

m)           kötelezettségvállalással terhelt maradványát                0 e Ft-ban,

n)            szabad maradványát                                          808.542 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

 

(2) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtását

a)            működési költségvetési bevétele összegét                486 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          166.185 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                  -165.699 e Ft-ban,

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét               0 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét                 0 e Ft-ban,

f)            felhalmozási egyenlegét                                                0 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         169.859 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                                     0 e Ft-ban,

i)             finanszírozási egyenleg                                      169.859 e Ft-ban,

j)             tárgyévi bevételek összegét                               170.345 e Ft-ban,

k)            tárgyévi kiadások összegét                                166.185 e Ft-ban,

l)             összes maradványát                                               4.160 e Ft-ban,

m)           kötelezettségvállalással terhelt maradványát                0 e Ft-ban,

n)            szabad maradványát                                              4.160 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

(3) A Közgyűlés az önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének végrehajtását

a)            működési költségvetési bevétele összegét         698.363 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          445.826 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                   252.537 e Ft-ban,

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét    332.810 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét      117.604 e Ft-ban,

f)            felhalmozási egyenlegét                                     215.206 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         356.207 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                             11.248 e Ft-ban,

i)             finanszírozási egyenleg                                      344.959 e Ft-ban,

j)             tárgyévi bevételek összegét                            1.387.380 e Ft-ban,

k)            tárgyévi kiadások összegét                                574.678 e Ft-ban,

l)             összes maradványát                                           812.702 e Ft-ban,

m)           kötelezettségvállalással terhelt maradványát                0 e Ft-ban,

n)            szabad maradványát                                          812.702 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

 

2. § (1) A Közgyűlés a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat, valamint a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évben teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1-2. számú melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet 3/A, 3/B és 3/C számú melléklete, az önkormányzat és a hivatal kiadásainak feladatonkénti teljesítését a rendelet 4/A. és 4/B. számú melléklete, a maradvány kimutatását a rendelet 5. számú melléklete szerint elfogadja.

 

(2) A Közgyűlés a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat költségvetési egyenlegének alakulását (a pénzeszköz változás bemutatását) a rendelet 6. számú melléklete, az adósságáról, többéves kihatással járó döntéseiről és a közvetett támogatásokról, adóelengedésekről szóló tájékoztatót a rendelet 8. számú melléklete szerint tudomásul veszi.

 

(3) A Közgyűlés a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat és a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzati Hivatal mérlegét, vagyonkimutatását, képzőművészeti alkotásainak listáját, nullára írt eszközeinek listáját, valamint gazdasági részesedéseinek kimutatását a rendelet 9., 10/A, 10/B, 10/C és 11. számú mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi.

 

3.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

 

                  Gémes László s.k.                                                Dr. Somosi Krisztina s.k.

                    közgyűlés elnöke                                                            megyei jegyző

Mellékletek