A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnöke

    3 /2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat

 2020. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról

 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényekben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.13) Korm. rendeletekben foglalt rendelkezések alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet alapján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

 

1.§     (1) A Közgyűlés Elnöke a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló többször módosított 2/2020. (I. 30.) rendelet végrehajtását az alábbiak szerint állapítja meg.

 

(2) A Közgyűlés Elnöke a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását

a)            működési költségvetési bevétele összegét         412.319 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          278.360 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                   133.959 e Ft-ban,

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét    181.612 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét        42.940 e Ft-ban,

f)            felhalmozási egyenlegét                                     138.672 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         232.240 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                          165.263 e Ft-ban,

i)             finanszírozási egyenleg                                        66.977 e Ft-ban,

j)             tárgyévi bevételek összegét                               826.171 e Ft-ban,

k)            tárgyévi kiadások összegét                                486.563 e Ft-ban,

l)             összes maradványát                                           339.608 e Ft-ban,

m)           kötelezettségvállalással terhelt maradványát       98.750 e Ft-ban,

n)            szabad maradványát                                          240.858 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

 

(2) A Közgyűlés Elnöke az önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtását

a)            működési költségvetési bevétele összegét                731 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          160.994 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                  -160.263 e Ft-ban,

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét               0 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét             127 e Ft-ban,

f)            felhalmozási egyenlegét                                          -127 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         165.741 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                                     0 e Ft-ban,

i)             finanszírozási egyenleg                                      165.741 e Ft-ban,

j)             tárgyévi bevételek összegét                               166.472 e Ft-ban,

k)            tárgyévi kiadások összegét                                161.121 e Ft-ban,

l)             összes maradványát                                               5.351 e Ft-ban,

m)           kötelezettségvállalással terhelt maradványát                0 e Ft-ban,

n)            szabad maradványát                                              5.351 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

(3) A Közgyűlés Elnöke az önkormányzat összevont 2020. évi költségvetésének végrehajtását

a)            működési költségvetési bevétele összegét         413.050 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          439.354 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                    -26.304 e Ft-ban,

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét    181.612 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét        43.067 e Ft-ban,

f)            felhalmozási egyenlegét                                     138.545 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         243.966 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                             11.248 e Ft-ban,

i)             finanszírozási egyenleg                                      232.718 e Ft-ban,

j)             tárgyévi bevételek összegét                               838.628 e Ft-ban,

k)            tárgyévi kiadások összegét                                493.669 e Ft-ban,

l)             összes maradványát                                           344.959 e Ft-ban,

m)           kötelezettségvállalással terhelt maradványát       98.750 e Ft-ban,

n)            szabad maradványát                                          246.209 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

 

2. § (1) A Közgyűlés Elnöke a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat, valamint a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évben teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1-2. számú melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet 3/A, 3/B és 3/C számú melléklete, az önkormányzat és a hivatal kiadásainak feladatonkénti teljesítését a rendelet 4/A. és 4/B. számú melléklete, a maradvány kimutatását a rendelet 5. számú melléklete szerint elfogadja.

 

(2) A Közgyűlés Elnöke a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat költségvetési egyenlegének alakulását (a pénzeszköz változás bemutatását) a rendelet 6. számú melléklete, az adósságáról, többéves kihatással járó döntéseiről és a közvetett támogatásokról, adóelengedésekről szóló tájékoztatót a rendelet 8. számú melléklete szerint tudomásul veszi.

 

(3) A Közgyűlés Elnöke a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat és a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzati Hivatal mérlegét, vagyonkimutatását, képzőművészeti alkotásainak listáját, nullára írt eszközeinek listáját, valamint gazdasági részesedéseinek kimutatását a rendelet 9., 10/A, 10/B, 10/C és 11. számú mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi.

 

3.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

 

                  Gémes László s.k.                                                Dr. Somosi Krisztina s.k.

                    közgyűlés elnöke                                                            megyei jegyzőMelléklet és tájékoztató