A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat Közgyűlése

     6/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a Csongrád Megyei Önkormányzat

 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról

 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés a Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényekben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.13) Korm. rendeletekben foglalt rendelkezések alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

 

1.§     (1) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló többször módosított 2/2019. (II.11.) rendelet végrehajtását az alábbiak szerint állapítja meg.

 

(2) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását

a)            működési költségvetési bevétele összegét         322.390 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          206.482 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                    115.908 e Ft-ban,

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét    198.669 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét      143.475 e Ft-ban,

f)            felhalmozási egyenlegét                                       55.194 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         223.035 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                          176.387 e Ft-ban,

i)             finanszírozási egyenleg                                        46.648 e Ft-ban,

j)             tárgyévi bevételek összegét                               744.094 e Ft-ban,

k)            tárgyévi kiadások összegét                                526.344 e Ft-ban,

l)             összes maradványát                                           217.750 e Ft-ban,

m)           kötelezettségvállalással terhelt maradványát       76.411 e Ft-ban,

n)            szabad maradványát                                          141.339 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

 

(2) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtását

a)            működési költségvetési bevétele összegét           20.031 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          176.426 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                  -156.395 e Ft-ban,

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét               0 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét                 0 e Ft-ban,

f)            felhalmozási egyenlegét                                                0 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         168.110 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                                     0 e Ft-ban,

i)             finanszírozási egyenleg                                      168.110 e Ft-ban,

j)             tárgyévi bevételek összegét                               188.181 e Ft-ban,

k)            tárgyévi kiadások összegét                                176.426 e Ft-ban,

l)             összes maradványát                                             11.714 e Ft-ban,

m)           kötelezettségvállalással terhelt maradványát                0 e Ft-ban,

n)            szabad maradványát                                            11.714 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

(3) A Közgyűlés az önkormányzat összevont 2019. évi költségvetésének végrehajtását

a)            működési költségvetési bevétele összegét         342.421 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          382.908 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                    -40.487 e Ft-ban,

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét    198.669 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét      143.475 e Ft-ban,

f)            felhalmozási egyenlegét                                       55.194 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         224.934 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                            10.176 e Ft-ban,

i)             finanszírozási egyenleg                                      214.758 e Ft-ban,

j)             tárgyévi bevételek összegét                               766.024 e Ft-ban,

k)            tárgyévi kiadások összegét                                536.559 e Ft-ban,

l)             összes maradványát                                           229.465 e Ft-ban,

m)           kötelezettségvállalással terhelt maradványát       76.411 e Ft-ban,

n)            szabad maradványát                                          153.054 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

 

2. § (1) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat, valamint a Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évben teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1-2. számú melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet 3/A, 3/B és 3/C számú melléklete, az önkormányzat és a hivatal kiadásainak feladatonkénti teljesítését a rendelet 4/A. és 4/B. számú melléklete, a maradvány kimutatását a rendelet 5. számú melléklete szerint elfogadja.

 

(2) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat költségvetési egyenlegének alakulását (a pénzeszköz változás bemutatását) a rendelet 6. számú melléklete, az adósságáról, többéves kihatással járó döntéseiről és a közvetett támogatásokról, adóelengedésekről szóló tájékoztatót a rendelet 8. számú melléklete szerint tudomásul veszi.

 

(3) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat és a Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal mérlegét, vagyonkimutatását, képzőművészeti alkotásainak listáját, nullára írt eszközeinek listáját, valamint gazdasági részesedéseinek kimutatását a rendelet 9., 10/A, 10/B, 10/C és 11. számú mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi.

 

3.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

 

                  Gémes László s.k.                                                      Vadász Csaba s.k.

                    közgyűlés elnöke                                                          megyei főjegyzőMellékletek