A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

      5/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete

a Csongrád Megyei Önkormányzat

 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról

 

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat, Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényekben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.13) Korm. rendeletekben foglalt rendelkezések alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

 

1.§     (1) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat, 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló többször módosított 2/2018. (II.12.) rendelet végrehajtását az alábbiak szerint állapítja meg.

 

(2) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását

a)            működési költségvetési bevétele összegét         333.181 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          213.583 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                    119.598 e Ft-ban,

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét      23.150 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét        37.835 e Ft-ban,

f)            felhalmozási egyenlegét                                     -14,685 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         277.773 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                          170.899 e Ft-ban,

i)             finanszírozási egyenleg                                      106.874 e Ft-ban,

j)             tárgyévi bevételek összegét                               634.104 e Ft-ban,

k)            tárgyévi kiadások összegét                                422.317 e Ft-ban,

l)             összes maradványát                                           211.787 e Ft-ban,

m)           kötelezettségvállalással terhelt maradványát       84.604 e Ft-ban,

n)            szabad maradványát                                          127.183 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

 

(2) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtását

a)            működési költségvetési bevétele összegét           14.084 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          173.053 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                 - 158.969 e Ft-ban,

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét               0 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét             835 e Ft-ban,

f)            felhalmozási egyenlegét                                         - 835 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         161.703 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                                     0 e Ft-ban,

i)             finanszírozási egyenleg                                      161.703 e Ft-ban,

j)             tárgyévi bevételek összegét                               175.787 e Ft-ban,

k)            tárgyévi kiadások összegét                                173.888 e Ft-ban,

l)             összes maradványát                                               1.899 e Ft-ban,

m)           kötelezettségvállalással terhelt maradványát                0 e Ft-ban,

n)            szabad maradványát                                              1.899 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

(3) A Közgyűlés az önkormányzat összevont 2018. évi költségvetésének végrehajtását

a)            működési költségvetési bevétele összegét         347.265 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          386.636 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                   - 39.371 e Ft-ban,

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét      23.150 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét        38.670 e Ft-ban,

f)            felhalmozási egyenlegét                                     -15.520 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         278.753 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                            10.176 e Ft-ban,

i)             finanszírozási egyenleg                                      268.577 e Ft-ban,

j)             tárgyévi bevételek összegét                               649.168 e Ft-ban,

k)            tárgyévi kiadások összegét                                435.482 e Ft-ban,

l)             összes maradványát                                           213.686 e Ft-ban,

m)           kötelezettségvállalással terhelt maradványát       84.604 e Ft-ban,

n)            szabad maradványát                                          129.082 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

 

2. § (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat, valamint a Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évben teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1-2. számú melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet 3/A, 3/B és 3/C számú melléklete, az önkormányzat és a hivatal kiadásainak feladatonkénti teljesítését a rendelet 4/A. és 4/B. számú melléklete, a maradvány kimutatását a rendelet 5. számú melléklete szerint elfogadja.

 

(2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat költségvetési egyenlegének alakulását (a pénzeszköz változás bemutatását) a rendelet 6. számú melléklete, az adósságáról, többéves kihatással járó döntéseiről és a közvetett támogatásokról, adóelengedésekről szóló tájékoztatót a rendelet 8. számú melléklete szerint tudomásul veszi.

 

(3) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat és a Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal mérlegét, vagyonkimutatását, képzőművészeti alkotásainak listáját, nullára írt eszközeinek listáját, valamint gazdasági részesedéseinek kimutatását a rendelet 9., 10/A, 10/B, 10/C, 10/D., és 11. számú mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi.

 

3.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

 

                       Kakas Béla                                                              Vadász Csaba

                    közgyűlés elnöke                                                          megyei főjegyző

 

 

Melléklet