A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

5/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a Csongrád Megyei Önkormányzat

 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról

 

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat, Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényekben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.13) Korm. rendeletekben foglalt rendelkezések alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

 

1.§     (1) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat, 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló többször módosított 1/2017. (II.13.) rendelet végrehajtását az alábbiak szerint állapítja meg.

 

(2) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását

a)            működési költségvetési bevétele összegét         315.779 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          226.506 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                     89.273 e Ft-ban,

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét      47.308 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét        45.313 e Ft-ban,

f)            felhalmozási egyenlegét                                         1.995 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         361.338 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                          185.009 e Ft-ban,

i)             finanszírozási egyenleg                                      176.329 e Ft-ban,

j)             tárgyévi bevételek összegét                               724.425 e Ft-ban,

k)            tárgyévi kiadások összegét                                456.828 e Ft-ban,

l)             összes maradványát                                           267.597 e Ft-ban,

m)           kötelezettségvállalással terhelt maradványát         1.817 e Ft-ban,

n)            szabad maradványát                                          265.780 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

 

(2) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtását

a)            működési költségvetési bevétele összegét             2.061 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          176.516 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                 - 174.455 e Ft-ban,

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét               0 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét          1.530 e Ft-ban,

f)            felhalmozási egyenlegét                                      - 1.530 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         176.964 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                                     0 e Ft-ban,

i)             finanszírozási egyenleg                                      176.964 e Ft-ban,

j)             tárgyévi bevételek összegét                               179.025 e Ft-ban,

k)            tárgyévi kiadások összegét                                178.046 e Ft-ban,

l)             összes maradványát                                                  980 e Ft-ban,

m)           kötelezettségvállalással terhelt maradványát                0 e Ft-ban,

n)            szabad maradványát                                                 980 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

(3) A Közgyűlés az önkormányzat összevont 2017. évi költségvetésének végrehajtását

a)            működési költségvetési bevétele összegét         317.840 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          403.022 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                   - 85.182 e Ft-ban,

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét      47.308 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét        46.843 e Ft-ban,

f)            felhalmozási egyenlegét                                            465 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         363.469 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                            10.176 e Ft-ban,

i)             finanszírozási egyenleg                                      353.293 e Ft-ban,

j)             tárgyévi bevételek összegét                               728.617 e Ft-ban,

k)            tárgyévi kiadások összegét                                460.041 e Ft-ban,

l)             összes maradványát                                           268.577 e Ft-ban,

m)           kötelezettségvállalással terhelt maradványát         1.817 e Ft-ban,

n)            szabad maradványát                                          266.760 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

 

2. § (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat, valamint a Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évben teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1-2. számú melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet 3/A, 3/B és 3/C számú melléklete, az önkormányzat és a hivatal kiadásainak feladatonkénti teljesítését a rendelet 4/A. és 4/B. számú melléklete, a maradvány kimutatását a rendelet 5. számú melléklete szerint elfogadja.

 

(2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat költségvetési egyenlegének alakulását (a pénzeszköz változás bemutatását) a rendelet 6. számú melléklete, az adósságáról, többéves kihatással járó döntéseiről és a közvetett támogatásokról, adóelengedésekről szóló tájékoztatót a rendelet 8. számú melléklete szerint tudomásul veszi.

 

(3) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat és a Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal mérlegét, vagyonkimutatását, képzőművészeti alkotásainak listáját, nullára írt eszközeinek listáját, valamint gazdasági részesedéseinek kimutatását a rendelet 9., 10/A, 10/B, 10/C, 10/D., és 11. számú mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi.

 

3.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

 

                       Kakas Béla                                                              Vadász Csaba

                    közgyűlés elnöke                                                          megyei főjegyző

 

Megalkotta a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018. május 25. napján tartott ülésén. Kihirdetve a megyei önkormányzat honlapján (www.csongrad-megye.hu) 2018. május 28. napján.

 Melléklet