A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

4/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete

a Csongrád Megyei Önkormányzat

 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról

 

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat, Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényekben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.13) Korm. rendeletekben foglalt rendelkezések alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

 

1.§     (1) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat, 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló többször módosított 1/2016. (II.01.) rendelet végrehajtását az alábbiak szerint állapítja meg.

 

(2) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását

a)            működési költségvetési bevétele összegét         467.647 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          219.443 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                   248.204 e Ft-ban,

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét           947 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét        33.256 e Ft-ban,

f)            felhalmozási egyenlegét                                       32.309 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         491.490 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                          356.223 e Ft-ban,

i)             finanszírozási egyenleg                                      135.267 e Ft-ban,

j)             tárgyévi bevételek összegét                               960.084 e Ft-ban,

k)            tárgyévi kiadások összegét                                608.922 e Ft-ban,

l)             összes maradványát                                           351.162 e Ft-ban,

m)           kötelezettségvállalással terhelt maradványát         1.320 e Ft-ban,

n)            szabad maradványát                                          349.842 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

 

(2) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtását

a)            működési költségvetési bevétele összegét             8.073 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          169.985 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                 - 161.912 e Ft-ban,

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét               0 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét          4.492 e Ft-ban,

f)            felhalmozási egyenlegét                                      - 4.492 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         168.536 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                                     0 e Ft-ban,

i)             finanszírozási egyenleg                                      168.536 e Ft-ban,

j)             tárgyévi bevételek összegét                               176.609 e Ft-ban,

k)            tárgyévi kiadások összegét                                174.477 e Ft-ban,

l)             összes maradványát                                               2.131 e Ft-ban,

m)           kötelezettségvállalással terhelt maradványát         2.123 e Ft-ban,

n)            szabad maradványát                                                     8 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

(3) A Közgyűlés az önkormányzat összevont 2016. évi költségvetésének végrehajtását

a)            működési költségvetési bevétele összegét         475.720 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          389.428 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                     86.292 e Ft-ban,

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét           947 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét        37.748 e Ft-ban,

f)            felhalmozási egyenlegét                                       36.801 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         496.679 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                          192.876 e Ft-ban,

i)             finanszírozási egyenleg                                      303.803 e Ft-ban,

j)             tárgyévi bevételek összegét                               973.346 e Ft-ban,

k)            tárgyévi kiadások összegét                                620.052 e Ft-ban,

l)             összes maradványát                                           353.293 e Ft-ban,

m)           kötelezettségvállalással terhelt maradványát         3.443 e Ft-ban,

n)            szabad maradványát                                          349.950 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

 

2. § (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat, valamint a Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évben teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1-2. számú melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet 3/A és 3/B számú melléklete, az önkormányzat és a hivatal kiadásainak feladatonkénti teljesítését a rendelet 4/A. és 4/B. számú melléklete, a maradvány kimutatását a rendelet 5. számú melléklete szerint elfogadja.

 

(2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat költségvetési egyenlegének alakulását (a pénzeszköz változás bemutatását) a rendelet 6. számú melléklete, az adósságáról, többéves kihatással járó döntéseiről és a közvetett támogatásokról, adóelengedésekről szóló tájékoztatót a rendelet 8. számú melléklete szerint tudomásul veszi.

 

(3) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat és a Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal mérlegét, vagyonkimutatását, képzőművészeti alkotásainak listáját, nullára írt eszközeinek listáját, valamint gazdasági részesedéseinek kimutatását a rendelet 9., 10/A, 10/B, 10/C, 10/D., és 11. számú mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi.

 

3.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

 

                       Kakas Béla                                                               Vadász Csaba

                    közgyűlés elnöke                                                          megyei főjegyző

 

Megalkotta a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2017. május 19. napján tartott ülésén. Kihirdetve a megyei önkormányzat honlapján (www.csongrad-megye.hu) 2017. május 25. napján.

 

Melléklet