A Csongrád Megye Önkormányzat Közgyűlésének

5/2016. (V.02.) önkormányzati rendelete

a Csongrád Megyei Önkormányzat

2015. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadás elfogadásáról,

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényekben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletben foglalt rendelkezések alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.

 

 

1. §    (1) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat, 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló többször módosított 2/2015. (II.04.) rendelet végrehajtását az alábbiak szerint állapítja meg.

 

          (2) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását

a)    működési költségvetési bevétele összegét                                      667.864 e Ft-ban,

b)    működési költségvetési kiadása összegét                                       471.174 e Ft-ban,

c)    működési költségvetési egyenlegét                                                 196.690 e Ft-ban,

d)    felhalmozási költségvetési bevétele összegét                                  508.566 e Ft-ban,

e)    felhalmozási költségvetési kiadása összegét                                   538.059 e Ft-ban,

f)    felhalmozási egyenlegét                                                                  - 29.493 e Ft-ban,

g)    finanszírozási bevételi összegét                                                      333.410 e Ft-ban,

h)    finanszírozási kiadási összegét                                                        424.643 e Ft-ban,

i)     finanszírozási egyenlegét                                                                - 91.233 e Ft-ban,

j)     tárgyévi bevételek összegét                                                         1.509.840 e Ft-ban,

k)    tárgyévi kiadások összegét                                                          1.433.876 e Ft-ban,

l)     összes maradványát                                                                          75.964 e Ft-ban,

m)   kötelezettségvállalással terhelt maradványát                                      1.074 e Ft-ban,

n)    szabad maradványát                                                                         74.890 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

 

(3) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtását

a)    működési költségvetési bevétele összegét                                          7.052 e Ft-ban,

b)    működési költségvetési kiadása összegét                                       157.825 e Ft-ban,

c)    működési költségvetési egyenlegét                                               -150.773 e Ft-ban,

d)    felhalmozási költségvetési bevétele összegét                                             0 e Ft-ban,

e)    felhalmozási költségvetési kiadása összegét                                       4.000 e Ft-ban,

f)    felhalmozási egyenlegét                                                                    - 4.000 e Ft-ban,

g)    finanszírozási bevételi összegét                                                      159.960 e Ft-ban,

h)    finanszírozási kiadási összegét                                                                   0 e Ft-ban,

i)     finanszírozási egyenlegét                                                                159.960 e Ft-ban,

j)     tárgyévi bevételek összegét                                                            167.012 e Ft-ban,

k)    tárgyévi kiadások összegét                                                             161.825 e Ft-ban,

l)     összes maradványát                                                                            5.187 e Ft-ban,

m)   kötelezettségvállalással terhelt maradványát                                         827 e Ft-ban,

n)    szabad maradványát                                                                           4.360 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

 

(4) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat összevont 2015. évi költségvetésének végrehajtását

a)    működési költségvetési bevétele összegét                                      674.916 e Ft-ban,

b)    működési költségvetési kiadása összegét                                       628.999 e Ft-ban,

c)    működési költségvetési egyenlegét                                                   45.917 e Ft-ban,

d)    felhalmozási költségvetési bevétele összegét                                  508.566 e Ft-ban,

e)    felhalmozási költségvetési kiadása összegét                                   542.059 e Ft-ban,

f)    felhalmozási egyenlegét                                                                  - 33.493 e Ft-ban,

g)    finanszírozási bevételi összegét                                                      341.545 e Ft-ban,

h)    finanszírozási kiadási összegét                                                        272.818 e Ft-ban,

i)     finanszírozási egyenlegét                                                                  68.727 e Ft-ban,

j)     tárgyévi bevételek összegét                                                         1.525.027 e Ft-ban,

k)    tárgyévi kiadások összegét                                                          1.443.876 e Ft-ban,

l)     összes maradványát                                                                          81.151 e Ft-ban,

m)   kötelezettségvállalással terhelt maradványát                                      1.901 e Ft-ban,

n)    szabad maradványát                                                                         79.250 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

2. §   (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat, valamint a Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évben teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1-2. számú melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet 3/A és 3/B számú melléklete, az önkormányzat és a hivatal kiadásainak feladatonkénti teljesítését a rendelet 4/A. és 4/B. számú melléklete, a maradvány kimutatását a rendelet 5/A. és 5/B. számú melléklete szerint elfogadja.

         (2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat költségvetési egyenlegének alakulását (a pénzeszköz változás bemutatását) a rendelet 6. számú melléklete, az adósságáról, többéves kihatással járó döntéseiről és a közvetett támogatásokról, adóelengedésekről szóló tájékoztatót a rendelet 7. számú melléklete szerint tudomásul veszi.

         (3) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat és a Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal képzőművészeti alkotásainak listáját, vagyonkimutatását, valamint gazdasági részesedéseinek kimutatását a rendelet 8., 9/A., 9/B., 9/C., 9/D., 10., és 11. számú mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi.

3. §   E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

                    Kakas Béla                                                             Vadász Csaba

megyei közgyűlés elnöke                                           megyei főjegyző

 

Megalkotta a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016. április 29. napján tartott ülésén.

Kihirdetve a megyei önkormányzat honlapján (www.csongrad-megye.hu) 2016. május 2. napján.Melléklet