A Csongrád Megye Önkormányzat Közgyűlésének

3/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete

a Csongrád Megyei Önkormányzat

2014. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadás elfogadásáról,

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényekben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletben foglalt rendelkezések alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.

 

 

1. §    (1) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat, 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló többször módosított 2/2014. (II.12.) rendelet végrehajtását az alábbiak szerint állapítja meg.

 

          (2) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását

a)    működési költségvetési bevétele összegét                                      348.003 e Ft-ban,

b)    működési költségvetési kiadása összegét                                       161.775 e Ft-ban,

c)    működési költségvetési egyenlegét                                                 186.228 e Ft-ban,

d)    felhalmozási költségvetési bevétele összegét                                      1.796 e Ft-ban,

e)    felhalmozási költségvetési kiadása összegét                                       6.421 e Ft-ban,

f)    felhalmozási egyenlegét                                                                    - 4.625 e Ft-ban,

g)    finanszírozási bevételi összegét                                                      333.740 e Ft-ban,

h)    finanszírozási kiadási összegét                                                        459.250 e Ft-ban,

i)     finanszírozási egyenlegét                                                              - 125.510 e Ft-ban,

j)     tárgyévi bevételek összegét                                                            683.539 e Ft-ban,

k)    tárgyévi kiadások összegét                                                             627.446 e Ft-ban,

l)     összes maradványát                                                                          56.093 e Ft-ban,

m)   kötelezettségvállalással terhelt maradványát                                    11.048 e Ft-ban,

n)    szabad maradványát                                                                         45.045 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

 

(3) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtását

a)    működési költségvetési bevétele összegét                                        28.424 e Ft-ban,

b)    működési költségvetési kiadása összegét                                       180.003 e Ft-ban,

c)    működési költségvetési egyenlegét                                               -151.579 e Ft-ban,

d)    felhalmozási költségvetési bevétele összegét                                             0 e Ft-ban,

e)    felhalmozási költségvetési kiadása összegét                                          469 e Ft-ban,

f)    felhalmozási egyenlegét                                                                       - 469 e Ft-ban,

g)    finanszírozási bevételi összegét                                                      160.183 e Ft-ban,

h)    finanszírozási kiadási összegét                                                                   0 e Ft-ban,

i)     finanszírozási egyenlegét                                                                160.183 e Ft-ban,

j)     tárgyévi bevételek összegét                                                            188.607 e Ft-ban,

k)    tárgyévi kiadások összegét                                                             180.472 e Ft-ban,

l)     összes maradványát                                                                            8.135 e Ft-ban,

m)   kötelezettségvállalással terhelt maradványát                                      2.407 e Ft-ban,

n)    szabad maradványát                                                                           5.728 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

 

(4) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat összevont 2014. évi költségvetésének végrehajtását

a)    működési költségvetési bevétele összegét                                      376.427 e Ft-ban,

b)    működési költségvetési kiadása összegét                                       341.778 e Ft-ban,

c)    működési költségvetési egyenlegét                                                   34.649 e Ft-ban,

d)    felhalmozási költségvetési bevétele összegét                                      1.796 e Ft-ban,

e)    felhalmozási költségvetési kiadása összegét                                       6.890 e Ft-ban,

f)    felhalmozási egyenlegét                                                                    - 5.094 e Ft-ban,

g)    finanszírozási bevételi összegét                                                      341.791 e Ft-ban,

h)    finanszírozási kiadási összegét                                                        307.118 e Ft-ban,

i)     finanszírozási egyenlegét                                                                  34.673 e Ft-ban,

j)     tárgyévi bevételek összegét                                                            720.014 e Ft-ban,

k)    tárgyévi kiadások összegét                                                             655.786 e Ft-ban,

l)     összes maradványát                                                                          64.228 e Ft-ban,

m)   kötelezettségvállalással terhelt maradványát                                    13.455 e Ft-ban,

n)    szabad maradványát                                                                         50.773 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

2. §   (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat, valamint a Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évben teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1-2. számú melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet 3/A és 3/B számú melléklete, az önkormányzat és a hivatal kiadásainak feladatonkénti teljesítését a rendelet 4/A. és 4/B. számú melléklete, a maradvány kimutatását a rendelet 5. számú melléklete szerint elfogadja.

         (2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat költségvetési egyenlegének alakulását (a pénzeszköz változás bemutatását) a rendelet 6. számú melléklete, az adósságáról, többéves kihatással járó döntéseiről és a közvetett támogatásokról, adóelengedésekről szóló tájékoztatót a rendelet 7. számú melléklete szerint tudomásul veszi.

         (3) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat és a Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal képzőművészeti alkotásainak listáját, vagyonkimutatását, eredmény kimutatását, valamint gazdasági részesedéseinek kimutatását a rendelet 8., 9/A., 9/B., 9/C., 9/D., 10/A., 10/B., 10/C., és 11. számú mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi.

3. §   E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

                    Kakas Béla                                                             Vadász Csaba

megyei közgyűlés elnöke                                           megyei főjegyző

 

Megalkotta a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. április 28. napján tartott ülésén.

Kihirdetve a megyei önkormányzat honlapján (www.csongrad-megye.hu) 2015. április 29. napján.Melléklet