A Csongrád Megye Önkormányzat Közgyűlésének

3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a Csongrád Megyei Önkormányzat

2013. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadás elfogadásáról,

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényekben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24) Kormányrendeletben foglalt rendelkezések alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.

 

 

1. §    (1) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat, 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló többször módosított 2/2013. (II.18.) rendelet végrehajtását az alábbiak szerint állapítja meg.

 

          (2) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását

a)            385.088 e Ft tárgyévi bevétellel,

b)            465.429 e Ft tárgyévi kiadással,

c)            - 80.341 e Ft tárgyévi bevétel és kiadás egyenleggel,

d)            137.701 e Ft nyitó pénzkészlettel,

e)            58.360 e Ft záró pénzkészlettel,

f)             137.701 e Ft előző évben képzett tartalék maradvánnyal,

g)            95.797 e Ft módosított pénzmaradvánnyal és ebből

h)            95.367 e Ft szabad pénzmaradvánnyal

állapítja meg.

 

 

(3) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi költségvetésének végrehajtását

a)            177.229 e Ft tárgyévi bevétellel,

b)            177.559 e Ft tárgyévi kiadással,

c)            - 370 e Ft tárgyévi bevétel és kiadás egyenleggel,

d)            8.421 e Ft nyitó pénzkészlettel,

e)            8.051 e Ft záró pénzkészlettel,

f)             8.420 e Ft előző évben képzett tartalék maradvánnyal,

g)            9.722 e Ft módosított pénzmaradvánnyal és ebből

h)            7.875 e Ft szabad pénzmaradvánnyal

állapítja meg.

 

 

(4) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat összevont 2013. évi költségvetésének végrehajtását

a)            395.089 e Ft tárgyévi bevétellel,

b)            474.800 e Ft tárgyévi kiadással,

c)            - 79.711 e Ft tárgyévi bevétel és kiadás egyenleggel,

d)            146.122 e Ft nyitó pénzkészlettel,

e)            66.411 e Ft záró pénzkészlettel,

f)             146.122 e Ft előző évben képzett tartalék maradvánnyal,

g)            105.519 e Ft módosított pénzmaradvánnyal és ebből

h)            103.242 e Ft szabad pénzmaradvánnyal

állapítja meg.

 

2. §   (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat, valamint a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évben teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1-2. számú melléklete, az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti teljesítését a rendelet 4. számú melléklete szerint elfogadja.

         (2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat és a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetési mérlegét, könyvviteli mérlegét, az önkormányzat vagyonkimutatását, a vagyonkataszteri nyilvántartás szerinti ingatlanvagyonát, valamint gazdasági részesedéseinek kimutatását a rendelet 3/a., 3/b., 3/c., 5/a., 5/b., 6., 7., 8. számú mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi.

         (3) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát a rendelet 9-11. számú melléklete szerint elfogadja.

         (4) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi engedélyezett és a ténylegesen betöltött álláshelyiről szóló tájékoztatót a rendelet 12. számú melléklete szerint elfogadja.

         (5) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat adósságáról, többéves kihatással járó döntéseiről és a közvetett támogatásokról, adóelengedésekről szóló tájékoztatót a rendelet 13. számú melléklete, a költségvetési egyenleg alakulását a rendelet 14. számú melléklete szerint tudomásul veszi.

3. §   (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzatot 2013. évben megillető állami támogatásról szóló tájékoztatót a rendelet 15. számú melléklete szerint tudomásul veszi. 

4. §      E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

 

                    Magyar Anna                                                       Vadász Csaba

megyei közgyűlés elnöke                                           megyei főjegyző

 

Megalkotta a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. április 25. napján tartott ülésén.

Kihirdetve a megyei önkormányzat honlapján (www.csongrad-megye.hu) 2014. április 30. napján.

Mellékletek