A Csongrád Megye Önkormányzat Közgyűlésének

4/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelete

a Csongrád Megyei Önkormányzat

2012. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadás elfogadásáról

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényekben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24) Kormányrendeletben foglalt rendelkezések alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.

 

 

1. §    (1) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat, 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló többször módosított 4/2012. (II.6.) rendelet végrehajtását az alábbiak szerint állapítja meg.

 

          (2) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását

a)            741.181 e Ft költségvetési bevétellel,

b)            856.192 e Ft költségvetési kiadással,

c)            115.011 e Ft költségvetési hiánnyal,

d)            327.844 e Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétellel,

e)            1.069.025 e Ft tárgyévi bevétellel,

f)            950.081 e Ft tárgyévi kiadással,

g)            137.701 e Ft záró pénzkészlettel,

h)            150.090 e Ft módosított pénzmaradvánnyal és ebből

i)             150.090 e Ft szabad pénzmaradvánnyal

állapítja meg.

 

 

(3) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi költségvetésének végrehajtását

a)            169.459 e Ft költségvetési bevétellel,

b)            281.759 e Ft költségvetési kiadással,

c)            112.300 e Ft költségvetési hiánnyal,

d)            294.254 e Ft tárgyévi bevétellel,

e)            285.833 e Ft tárgyévi kiadással,

f)            8.421 e Ft záró pénzkészlettel,

g)            5.048 e Ft módosított pénzmaradvánnyal és ebből

h)            4.463 e Ft szabad pénzmaradvánnyal

állapítja meg.

 

 

(4) A Közgyűlés a Csongrád Megyei Önkormányzat összevont 2012. évi költségvetésének végrehajtását

a)            785.723 e Ft költségvetési bevétellel,

b)            1.013.034 e Ft költségvetési kiadással,

c)            227.311 e Ft költségvetési hiánnyal,

d)            327.844 e Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétellel,

e)            1.238.362 e Ft tárgyévi bevétellel,

f)            1.110.997 e Ft tárgyévi kiadással,

g)            146.122 e Ft záró pénzkészlettel,

h)            155.138 e Ft módosított pénzmaradvánnyal és ebből

i)             154.553 e Ft szabad pénzmaradvánnyal

állapítja meg.

 

2. §   (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat, valamint a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évben teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1-2. számú melléklete, az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti teljesítését a rendelet 4. számú melléklete szerint elfogadja.

         (2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat és a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetési mérlegét, könyvviteli mérlegét, az önkormányzat vagyonkimutatását, a vagyonkataszteri nyilvántartás szerinti ingatlanvagyonát, valamint gazdasági részesedéseinek kimutatását a rendelet 3/a., 3/b., 3/c., 5/a., 5/b., 6., 7., 8. számú mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi.

         (3) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát a rendelet 9-11. számú melléklete szerint elfogadja.

         (4) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi engedélyezett és a ténylegesen betöltött álláshelyiről szóló tájékoztatót a rendelet 12. számú melléklete szerint elfogadja.

         (5) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat adósságáról, többéves kihatással járó döntéseiről és a közvetett támogatásokról, adóelengedésekről szóló tájékoztatót a rendelet 13. számú melléklete, a költségvetési egyenleg alakulását a rendelet 14. számú melléklete szerint tudomásul veszi.

3. §   (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzatot 2012. évben megillető állami támogatásról szóló tájékoztatót a rendelet 15. számú melléklete szerint tudomásul veszi. 

4. §      E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

 

                    Magyar Anna                                                       Vadász Csaba

megyei közgyűlés elnöke                                           megyei főjegyző

 

Megalkotta a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. április 26. napján tartott ülésén.

Kihirdetve a megyei önkormányzat honlapján (www.csongrad-megye.hu) 2013. május 6. napján.Melléklet