Kivonat

 

a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. december 3. napján tartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

15/2021. (XII.03.) Kgy. hat.

 

Tárgy: A Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés 2022. évi munkaterve

 

 

Határozat

 

A Csongrád-Csanád-Csanád Megyei Közgyűlés megtárgyalta az „A Csongrád-Csanád-Csanád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2022. évi munkaterve” tárgyában készített előterjesztést és a következő döntést hozza:

 

A Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés a 2022. évre vonatkozó munkatervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

A határozatról értesítést kapnak:

Gémes László, a Közgyűlés elnöke

dr. Somosi Krisztina jegyző

Magyar Anna, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke

Irattár

 

 

K. m. f.

 

 

 

 

 

Gémes László s.k.

megyei közgyűlés elnöke

                Dr. Somosi Krisztina s.k.

megyei jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 15/2021 (XII.03.) Kgy. határozat melléklete

 

 

A Csongrád-Csanád-Csanád Megyei Önkormányzat Közgyűlése

2022. évi munkaterve

 

 

FEBRUÁR 18.

 

1. A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Előadó: Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke

 

2. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke

 

 

 

MÁRCIUS 11.

 

1. Beszámoló a megye közrendjének és közbiztonságának alakulásáról

Előadó és a beszámoló elkészítésére felkért személy: dr. Polyák József Zsolt r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány

 

2. Beszámoló a Csongrád-Csanád-Csanád Megyei Önkormányzat folyamatban lévő pályázatairól

Előadó: Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke

 

3. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke

 

4. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke

 

 

MÁJUS 13.

 

1. Beszámoló a 2021. évi költségvetési gazdálkodásról, a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 2021. évi zárszámadása, a 2021. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Előadó: Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke

 

2. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke

 

3. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke

 

 

 

 

 

SZEPTEMBER 9.

 

1. Beszámoló a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat tulajdonában álló társaságok, valamint alapítványok 2021. évi működéséről

Előadó: Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke

 

2. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke

 

3. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke

 

NOVEMBER 11.

 

1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: megyei közgyűlés elnöke

 

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: megyei közgyűlés elnöke

 

 

DECEMBER 9.

 

1.Közmeghallgatás

 

2. A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2023. évi munkaterve

Előadó: Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke

 

3. A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési terve

Előadó: Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke

 

4.Beszámoló a Csongrád-Csanád Megyei Értéktár Bizottság munkájáról

Előadó: Magyar Anna, az Értéktár Bizottság elnöke

 

5. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke

 

6. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke

 

A fentiekben rögzített napirendeken kívül a Közgyűlés minden ülésen tájékoztatást kap az aktuális területfejlesztési feladatok állásáról.